Anleitungen

Anleitung | Digitaler SR-Ausweis
Anleitung - Digitaler SR-Ausweis.pdf
PDF-Dokument [313.1 KB]
Anleitung | Abrufen von Beobachtungen
Anleitung - Abrufen Beobachtung .pdf
PDF-Dokument [431.8 KB]
Anleitung | Änderung der SR-Stammdaten
Anleitung - Änderung Stammdaten.pdf
PDF-Dokument [474.7 KB]

DFBnet Schulungsvideos

Handbuch | DFBnet - Rolle Schiedsrichter
Schiedsrichteransetzung_Rolle_Schiedsric[...]
PDF-Dokument [949.6 KB]